Putin se netrefil

22.07.2015 20:47

Putin se netrefil

07. 07. 2015
 

Nemáte tak docela pravdu,  pane prezidente Putine!               

   Na jedné ze svých tiskových konferencí prezident Putin, na otázku novinářů zda bude Rusko přijímat na své území utečence z Arabských zemí a Afriky, prohlásil: “Pokud se národy Evropy rozhodly spáchat sebevraždu přijímáním přistěhovalců z Arabských a Afrických zemí na své území - je to jejich věc. My to dělat nebudeme.

   Pane prezidente Putine, nemáte tak docela pravdu. Národy Evropy nechtějí páchat sebevraždu a nepřejí si muslimské a Africké imigranty na svém území. Národy Evropy jsou do toho zatahovány a nuceny! Sebevražda z donucení, jak jste to nazval vy, pane prezidente Putine, není opravdovou sebevraždou. Je to skutečná vražda, pane prezidente! Skryté vyvražďování evropských národů !    Vznik Evropské Unie byl jen prvním velkým krokem směřujícím ke zrušení svrchovanosti jednotlivých vlád a k jejich nahrazení jedinou velkou centrální vládou v Bruselu. Jednotlivé státy a občané tak přišli o právo na spolurozhodování a o svobodné sebeurčení. Jsou to promyšlené tahy vedoucí k rozložení a zničení jednotlivých evropských národů, které ještě brání v ustanovení “Nového světového řádu” /NWO/. Národy nezvolená bruselská vláda je jen tou převodovou pákou, kterou ovládají a pevně drží ilumináti. Mocní tohoto světa, pokládající se za "osvícené" a tedy za jediné, kterým patří právo o rozhodování nad životem světa a všech lidí, pro své budoucí “nevolníky/otroky” mají jediné pojmenování:  “UN WASHED MASS” -  “špinavá nečistá banda”.

   Proč tomu tak je a komu to slouží ? Celý západní svět, ačkoliv si to mnozí lidé vůbec neuvědomují, patří totiž několika málo rodinným klanům, které si osvojují nadstandardní práva. Téměř všechny banky západního světa, skoro každý větší koncern ... ale i celé státy, média, politici, vědecké instituce a vzdělávací systémy … to vše spočívá v rukách několika málo rodinných klanů - iluminátů. Kterým ovšem vůbec nejde o peníze. Ty si přece dokáží natisknout. Jim jde, stejně jako kdysi Hitlerovi a jemu podobným, výhradně o moc. O čím dál větší MOC.

   Stejně jako v románu George Orwella "1984" usilují o nastolení diktatury, která by automaticky zotročila masy těch, kteří by přežili třetí světovou válku, válku vyhlazovací. Podle jejich propočtů by mělo na zemi přežít asi 500 milionů lidí. To je počet, který by nezatěžoval planetu nadměrnou spotřebou zotročených davů k jejich výživě a neubývaly by tak rychle nerostné suroviny. Ovšem pro sebe má “světové panstvo” pro případ mimořádných situací postaveny a dokonale vybaveny i zásobeny vším potřebným pro přežití apokalyptické ochranné úkryty.

   V tomto budování “Nového světa” jim pomáhají různí "užiteční idioti", které štědře odměňují penězi a výnosnými funkcemi. Ale ani předsedové vlád, i když pro ilumináty pracují, nemají nikdy jisté zda i oni budou uchráněni následkům které by mohla přinést válka o níž na základě přání svých pánů tak usilují!

   Jak ilumináti, tak i ti  jejich "užiteční idioti", v sobě skrývají pro lidstvo hrůzné smrtelné nebezpečí. A proto by se jich lidstvo mělo zbavit, dříve než spustí závěrečné fáze svých plánů. Než bude pozdě ! 

NÁRODNÍ PROSPERITA